Serviciile noastre de consultanță sunt urmatoarele:
 1. Consultanță în afaceri și management ;

 2. Consultanță în domeniul achizițiilor publice;

 3. Consultanță în domeniul mediului;

 4. Consultanță în accesare fonduri structurale și de coeziune;

 5. Consultanță în domeniul cercetării și dezvoltării biothenologiei;

 6. Consultanță în domeniul implementării de noi tehnologii;

 7. Consultanță în domeniul IT.

Contactați un reprezentant Hessen Consulting

Ramona Moglan – Director General
+40 730 714 227
ramona@hessen.ro

Consultanță în afaceri și management

purificare_aer_4Oferim îndrumare și asistență operațională pentru entități publice și private și alte organizații pe probleme de management, cum ar fi: planificarea strategică și organizatorică, managementul schimbărilor, reducerea costurilor și alte probleme financiare. Aceste servicii de consultanță și asistentă sunt acordate firmelor și serviciilor publice pentru planificare, organizare eficientă și control și managementul informației, etc.

Consultanță în domeniul achizițiilor publice

fonduriConsultanță în achiziții publice se adresează atât autorităților contractante care organizează proceduri de achiziție în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006, cu modificările și completările ulterioare, cât și potențialilor ofertanți la procedurile de achiziție publică, publicate în Sistemul Electronic De Achiziții Publice (SEAP )

Serviciile din domeniul achizițiilor publice includ:
Pentru autorități contractante:
 •  Asistentă în stabilirea procedurilor de achiziție ce trebuie aplicate, în funcție de specificul lucrărilor / produselor / serviciilor ce urmează a fi contractate și valoarea estimată a contractelor;
 •  Asistentă în elaborarea documentațiilor de atribuire (caiete de sarcini, fișe de date, formulare etc.);
 •  Asistentă acordată beneficiarilor în vederea organizării procedurilor de achiziție publică, urmărind respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare, de la publicarea anunțului de organizare a procedurii și până la semnarea contractului cu ofertantul câștigător;
Pentru operatori economici::
 •  Asistentă în elaborarea documentelor-tip și a ofertelor tehnice și / sau financiare solicitate pentru participarea la o procedură de achiziție publică în calitate de ofertant;
 •  Oferirea de consultanță pe tot parcursul derulării procedurii de achiziție publică, începând cu analiza documentațiilor de atribuire publicate de autoritățile contractante și solicitarea de eventuale clarificări și până la finalizarea procedurii de achiziție și semnarea contractului cu ofertantul câștigător.
 •  Oferim servicii de consultanță și asistentă juridică privind legislația în vigoare. Asistentă juridică privind întocmirea și soluționarea contestațiilor pe cale administrativă sau în față instanțelor competente, Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor (CNSC ) si Curtea de Apel.
Consultanță în domeniul mediului

mediuSpecialiștii noștrii vă oferă, soluții viabile, privind rezolvarea oricărei probleme de mediu, apă, aer, sol. Analiza situațiilor de risc și de urgențe, și întocmirea unor planuri operaționale privind accidentele de mediu și situațiile de mediu.

Consultanță în accesare fonduri structurale și de coeziune

ueOferim consultanță în accesarea fondurilor Uniunii Europene, prin elaborarea proiectelor implementate de clienții noștrii în România. Ajutăm la pregătirea elaborării proiectului, oferim consultanță pe toată perioadă documentării în vederea realizării proiectului și la stabilirea partenerilor din cadrul proiectului.

Consultanță în domeniul cercetării și dezvoltării biothenologiei

purificare_aer_laboratoareOferim servicii de consultanță în domeniul cercetării și dezvoltării biotehnologiei apa, aer, sol. Entitatiile publice, regiile de apă, companiile petroliere, unitățiile medicale, unitățiile din industrie și așa mai departe, în urmă studiilor de cercetare efectuate de specialiștii noștrii, în baza analizelor de laborator, vor fi beneficiarii unor soluții și produse unice, personalizate care le vor asigura reducerea costurilor, creșterea competitivității economice și încadrarea sub normativele naționale și internaționale privind protecția mediului.

Consultanță în domeniul implementării de noi tehnologii

tehnologiiSpecialiștii noștrii oferă soluții privind implementarea de noi tehnologii.                                                                                                                              ‘

Consultanță în domeniul IT

In Constructie